راز گنجینه ی برج

فرانک و جو هاردی، پسران کارآگاه مشهور فِنتون هاردی، ناخواسته درگیر ماجرایی می شوند که آن ها را وارد دنیای دنیای کارآگاهی می کند.گنجینه ای از عمارت آقای اپِل گیت به سرقت رفته و او باغبانش را متهم کرده است. فرانک و جو که دوست و هم کلاسی پسر باغبان هستند و به بی گناهی او اطمینان دارند، باید با کمک پدرشان دزد اصلی را پیدا کنند.

38،000 تومان

شناسه محصول: 97860041232633 دسته: