شگفتی‌های جهان – کشتی تایتانیک

10،000 تومان

در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، شرکت‌های کشتی سازی به سختی باهم رقابت می‌کردند. هدف همه‌ی آن‌ها ساختن بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کشتی‌های مسافربری بود تا بدین طریق اروپا را به آمریکا متصل سازند. پیش از اختراع هواپیما، کشتی‌های بخار، که نسبتاً امن بودند، با سرعت زیاد در اقیانوس اطلس بین اروپا و آمریکا در حرکت بودند. پروژه‌ی تایتانیک در چنین موقعیتی مطرح شد.

شناسه محصول: 9786004134071 دسته: , , , ,