نوئمی 5 – آلبرت گوش‌گنده

متن پشت جلد: پیرمرد بی‌ریخت و گوش‌گنده‌ای می‌خواهد نوئمی و مادربزرگش را بدزدد. ولی چرا؟ او مادربزرگ را می‌خواهد یا گنجش را؟ نوئمی را می‌خواهد یا هرسه را با هم؟

اگر می‌خواهید حقیقت ماجرا را بدانید، باید داستان نوئمی را دنبال کنید و ببینید قضیه از چه قرار است.

 

50،000 تومان