کتاب خبر ۴ – بالکن فرشته‌ها

15،000 تومان

این کتاب شامل تعدادی داستان‌ کوتاه و طنزآمیز در قالب خبر است.

«دانشمندان می‌گویند حلقه‌ی دور سیاره‌ی زحل، بالکن فرشته‌هاست که از آن‌جا کره‌ی زمین را تماشا می‌کنند.»