نجات اُلاغ

محمد نوجوانی است که به جبهه اعزام شده است. در پیاده روی های گُردان، روی تخته سنگی در دیواره ی درّه، الاغی زخمی میبیند. او تصمیم به نجات و مداوای حیوان می گیرد. با کمک دوستانش و با زحمت فراوان الاغ را به مقر می برد. زخم پای الاغ عفونت کرده و باید پایش را قطع کنند تا زنده بماند، یااین که او را بکُُشند و راحت شود. محمد پزشکی رابا ترفند به مقر می آورد تا حیوان را مداوا کند. او تصمیم دارد الاغ را به روستایی در شمال ببرد؛ به خانه ی عمه اش که الاغی به نام پشمینه دارد. اما باید تا پایان عملیاتی که در پیش است، صبر کند. عده ای مامورِ جمع کردن الاغ های آن منطقه شده اند. می آیند که الاغ محمد راببرند، ولی او با آن ها دست به یقه می شود و…

 

50،000 تومان

شناسه محصول: 9786004131650 دسته: ,