قصه‌های دوستی – پیشته و چخه

نویسنده: محمد حسن حسینی تصویرگر: مهدی اشعری

دوتا دوست بودند. اسم یکی پیشته بود؛ اسم یکی چخه. پیشته پیشی‌ها را می‌ترساند؛ چخه، هاپو‌ها را.

یک روز پیشته سرما خورد، افتاد توی رختخواب و شد: هاپیشته

به دوستش گفت: من مریضم… هاپیشته. می‌خواهم بخوابم… هاپیشته

12،000 تومان

شناسه محصول: 9786004133913 دسته: