مجموعه دختران قهرمان

40،000 تومان

کتاب حاضر مجموعه داستان‌هایی است از دختران قهرمان، زيرک و باهوشی که در موقعيت‌های گوناگون، دشوار، مشکلات پيش پای خود و خانواد‌ه‌هايشان را حل می‌کند.