سوت فرمانروا

2،000 تومان

سارا و پدر بزرگش به پارک می‌روند. سارا بعد از تاب بازی، از پدربزرگش هم می‌خواهد سوار تاب شود. اما نگهبان پارک مانع اين کار می‌شود و سارا از دست او عصبانی می‌شود. سارا هنگام سرسره بازي سوت نگهبان را که روي زمين افتاده بود پيدا می‌کند؛ اما اينکه چگونه سوت را به او برمی‌گرداند، ماجرای جالب اين داستان است.

در انبار موجود نمی باشد