آقا پسر همه‌چیز دان ۶ – نی نی گوگولی؟ آره یا نه

4،500 تومان

بخشی از متن کتاب: بله، درست فهمیدم، پدر و مادرم می‌خواهند دوباره بچه‌دار بشوند! مطمئناً چنین چیزی اصلاً مهیج نیست.