قصه‌ی ما همین بود ۳

این کتاب شامل شش قصه به سبک قصه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها است؛ این شش قصه عبارتند از: (حکیم و تاجر)، (ماهی‌گیر و مرغ‌دریایی)، (بقال و رفیق نابه‌کار)، (صیاد و دو مرغ پرطلایی)، ( دو برادر کوزه‌گر) و (صیاد و پلنگ).

14،000 تومان