دژ سرخ ۴ – ماریل دژ سرخی

دزد دریایی، گابول وحشی، به کشتی حامل جوزف ناقوس‌ساز حمله می‌کند و ناقوس بزرگ را می‌گیرد و بی‌رحمانه جوزف و دخترش را به دریا می‌اندازد. ماریل به ساحل می‌رسد، اما حافظه‌اش را از دست می‌دهد و تنها وسیله‌ی دفاعی او تکه‌ای طناب گره زده شده است. اما وقتی او را به دژ سرخ می‌برند، همه چیز را به یاد می آورد. او مطمئن است که پدرش مرده و سوگند می‌خورد انتقام او را بگیرد. ماریل با سه دوست بی باک و شجاع خود راه می‌افتد تا گابول را پیدا کند و به این ترتیب نبردی بزرگ آغاز می شود.

اما آیا تعداد کمی جنگ‌جو در برابر سپاه و ناوگان گابول وحشی در جزیره‌ی مرگ مستقر هستند، شانسی برای پیروزی دارند؟

 

 

 

100،000 تومان