افسانه‌های ملل برای کودکان ۲ – قصه‌های جادو و جادوگری

در زمان‌های قدیم پسری کوچک و شعبده بازی بودند. آن دو هنگام خرید بستنی با هم آشنا شدند. البته شعبده‌باز می‌توانست با شعبده برای خودش بستنی تهیه کند، اما این بار می‌خواست یک بستنی واقعی داشته باشد. اما پولی نداشت که بستنی بخرد! آن موقع هم فرصت مناسبی نبود تا از راه شعبده‌بازی بتواند پولی بدست بیاورد…پسرک که نگاه پر حسرت شعبده‌باز را دید به مرد بستنی فروش گفت: لطفاً دوتا بستنی شاه‌توتی قیفی بدهید…

 

25،000 تومان