ماجراهای مینی ۵ – همه به مینی مشکوک می‌شوند

7،500 تومان

یو، هم‌کلاسی برادر مینی، آلبوم عکس ارزشمندش را گم کرده. مینی آلبوم را در کشوی برادرش می‌بیند و  تصمیم می‌گیرد بی سر و صدا آن را به صاحبش برگرداند. اما خودش توی دردسر می‌افتد.