افسون‌های نیل ۳ – یاقوت آنوبیس

40،000 تومان

متن پشت جلد: رامی و حمزه تعطیلات خود را همراه آلن دوپره در ملکی می‌گذرانند که خدیو به آن‌ها هدیه کرده است. در این ملک حوادث غریبی اتفاق می‌افتد. اما این حوادث چه ارتباطی با معبد باستانی دارد که آلن دوپره در آن کندوکاو می‌کند؟ آقای ه‍. کجای این ماجراست؟