دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی حیوانات مزرعه

15،000 تومان

حیوانات زیادی در مزرعه زندگی می‌کنند. مزرعه‌دار به حیوانات غذا می‌دهد و از آن‌ها مراقبت می‌کند. او از شیر، تخم‌مرغ، گوشت، پشم و پر آن‌ها استفاده می‌کند.

گاو مو‌مو می‌کند: این حیوان شش صدای متفاوت دارد.

الاغ عرعر می‌کند.

اسب شیهه می‌کشد و به نظر می‌رسد که می‌خندد.