کاش یکی قصه‌اش را می‌گفت

این کتاب، بیانگر حال‌وهوای خانه‌ی یک نوجوان در دوران جنگ و عاشقانه‌های کودکانه‌ی او با دختر همسایه است.

9،000 تومان