کاش یکی قصه‌اش را می‌گفت

9،000 تومان

این کتاب، بیانگر حال‌وهوای خانه‌ی یک نوجوان در دوران جنگ و عاشقانه‌های کودکانه‌ی او با دختر همسایه است.