مسلسل چی‌ها (رمان نوجوان)

2،500 تومان

«چاس که بیدار شد، پناهگاه ساکت بود. نور خاکستری زمستانی از کناره‌های پرده‌ی جلوی در به داخل نفوذ می‌کرد. می‌توانست هر ساعتی باشد. مادر از پناهگاه رفته‌بود و جعبه‌ی کوچک مخصوص اسناد را هم با خودش برده‌بود. توی جعبه، بیمه‌نامه و یک بطری نوشیدنی برای موارد ضروری می‌گذاشتند. صدای گاری شیرفروش را شنید که به طرف میدان می‌آمد. وضعیت سفید بود.»