امیل و سه پسر دوقلو

16،000 تومان

در آخرین روز مدرسه، امیل نامه‌ای از دوستش، پِنی هونشن دریافت می کند. پِنی او را به همراه دوستان دیگرش به خانه‌اش در کنار اُست زه دعوت می‌کند. امیل دعوتش را می‌پذیرد و به آن جا می‌رود و پنی و دوستانش تصمیم می‌گیرند که شبی برای تماشای نمایشی جذاب به هتل ساحلی بروند. در این نمایش دو پسر آکروبات باز هستند که با آن ها آشنا می‌شوند و راز بزرگی را برایشان فاش می‌کنند.