داستان‌های خرسی و ببری – سلام کوچولو!

نویسنده: یانوش مترجم: گیتا رسولی تصویرگر: یانوش

یک بار ببر کوچولو، خوک کوچولو را دید و گفت: «سلام، خوک کوچولو.»

10،000 تومان