سلام کوچولو! – داستان‌های خرسی و ببری

7،500 تومان

یک بار ببر کوچولو، خوک کوچولو را دید و گفت: «سلام، خوک کوچولو.»